Naše služby

Poskytujeme individuální a párové psychologické poradenství (psychoterapii). Obrátit se na nás můžete, pokud jste se ve svém životě ocitli v úzkých a nevíte jak dál, ať už jsou příčiny Vašeho trápení jakékoliv.

V životě každého člověka přichází čas od času situace, které svými nároky v onu chvíli přesahují možnosti a kapacitu dotyčného. Někdy se jim říká krize: mohou být náhlé a prudké, např. vstoupí-li Vám do života znenadání nemoc, ztráta, rozchod nebo katastrofa. Jindy zase krize bývají vleklé, táhnou se celé týdny, měsíce a roky a po celý tento čas se vyvíjejí do podoby, která Vám nyní znepříjemňuje život.

Špatné životní volby, pracovní zátěž, nespokojenost v partnerském životě, intimní potíže, neuspokojivé vztahy, závislost na alkoholu a návykových látkách. Nebo ještě hůře úzkosti, strach, deprese, duševní poruchy, psychosomatické obtíže, závažné životní rány.
V takovém případě je dobré mít po ruce průvodce. Psycholog a klient tvoří tým, který společně pracuje jednak na řešení problému samotného a jednak hledá způsob, jak podpořit funkční kapacity člověka natolik, aby byl schopen lépe zvládnout současné i budoucí problémy. Klient do společné práce přináší jedinečný obsah svého života, své prožívání a konkrétní charakter svých těžkostí, psycholog dodává expertní znalosti odborníka zběhlého v tom, jak funguje lidská psychika a také svoji osobitou lidskou zkušenost a pohled na věc.

Objednat se

Jak terapie probíhá

Na úvodním sezení je potřeba, aby si psycholog udělal obrázek o tom, co daného klienta přivádí, co ho trápí a co od psychoterapie očekává. Neznamená to, že musíte jít na první sezení a znát všechny odpovědi na tyto otázky. Někdy se začíná jednoduše tím, že se společně zorientujeme v tom, co se děje. Jsou případy, kdy se podaří rozlousknout problém již během první hodiny, ale ty jsou spíše vyjímečné. Proto je obvykle nutné setkat se vícekrát. Naším obvyklým postupem je, že se na začátku domlouváme na několika málo setkáních (cca 4 -5), po kterých společně zhodnotíme, zdali se nám daří spolupracovat takovým způsobem, abyste z psychoterapie měli užitek. Je to podobný proces, jako když si necháváte šít oblek na míru a chodíte na zkoušky ke krejčímu ověřit si, že vše pasuje, jak má.

Stejně tak my chceme, aby Vám psychoterapie dobře seděla a přinášela cenné podněty do života. Výzkumné studie posledních let ukazují přesvědčivé výsledky o tom, že takováto neustálá zpětná vazba mezi klientem a psychologem je jedním ze zásadních faktorů úspěšné psychoterapie. Pokud zjistíme, že si navzájem vyhovujeme a naše snažení přináší ovoce, pokračujeme dále. Pokud seznáme, že to není to pravé, můžeme Vám pomoci vybrat jiného odborníka či jinou formu pomoci.

Nespolupracujeme se zdravotními pojišťovnami, tudíž nevedeme zdravotnickou dokumentaci. Naše péče je naprosto diskrétní, informace třetím osobám neposkytujeme. Vyjímkou, která probíhá kompletně anonymizovaným způsobem jsou naše supervize a intervize. Jedná se o standardní procesy sdílení odborných zkušeností, jejichž cílem je zlepšování kvality naší práce.