Proč jít k nám?

1) Máme za sebou náročnou profesní přípravu.

Věříme, že psychologie je nejkompetentnější obor k poskytování psychoterapie a poradenství. Všichni působíme v nejprestižnějším odvětví psychologie, v tzv. klinické psychologii, která je spojena se zdravotnictvím. Za tímto účelem jsme prošli nejtvrdším možným psychologickým vzděláváním v ČR: všichni jsme absolvovali studium psychologie na vysoké škole (5 let), získali odbornou způsobilost k vykonávání povolání psychologa ve zdravotnicví (1 rok), všichni jsme zařazeni či jsme již absolvovali vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie (5-10 let) a jsme frekventanty nebo absolventy akreditovaných komplexních psychoterapeutických výcviků (5 let).

2) Klademe důraz na rozvoj jedinečné osobnosti klienta.

Přestože si s nimi umíme poradit, nezabýváme se zdaleka jenom úzkostí, strachem, depresemi a poruchami všeho druhu. Obrovskou část naší práce tvoří podpora psychického rozvoje neboli osobnostní růst. Hlavním cílem psychoterapie je zvyšování kvality života. To je to, co chceme: aby se Vám dobře žilo. Máte-li vztahové problémy, potíže v práci, nevíte-li co se sebou, pak jste tu správně. I naprosto zdravý člověk toužící po větším sebepoznání, sebeporozumění a kultivaci vlastní osobnosti a schopností je u nás vřele vítán. Často se u klientů setkáváme s názorem, že jejich potíže jsou ve srovnání s potížemi jiných lidí malicherné či přízemní. Každý člověk je jedinečný, proto bereme každého vážně – věříme, že pokud se kdokoliv čímkoliv trápí, nelze to brát na lehkou váhu a jsme připraveni pomoci.

3) Usilujeme o dokonalé ovládnutí řemesla.

Je nám vlastní touha neustále se zlepšovat ve psychologických a psychoterapeutických dovednostech, záleží nám na tom, aby naše dnešní práce byla o kousek lepší nežli ta včerejší. Nechceme ustrnout ve svém profesním vývoji a stát se zatrpklými a vyhořelými psychology, kteří mají o klientovi jasno, jen co vkročí do dveří. Nechceme však o sobě nafoukaně prohlašovat jací jsme mistři. Dobrovolně jsme si vybrali tento sysifovský přístup k nekonečné práci na sobě, abychom Vám mohli poskytovat skutečně kvalitní služby a sdílet s Vámi radosti z Vašich úspěchů, bolesti z Vašich neúspěchů či cokoliv, co společná setkání přinesou. Víme, že nikdy nedosáhneme ideálu, ale nechceme se vzdát touhy pokorně se mu krůček po krůčku přibližovat. Dáváme však pozor i na to, aby se tato naše touha po excelenci nestala posedlostí na úkor spokojenosti našich klientů i nás samotných.

4) Svoji práci máme nadevše rádi.

To proto ji děláme. Mnoho jiných motivů k tomu totiž není. Dokonce od svých klientů často slýcháme, že nám nezávidí: “… Já bych nemohl dělat tuhle práci… Jak to můžete celej den poslouchat..? Já bych to nevydržel, aby si mi tady někdo neustále na něco stěžoval a naříkal…” V zásadě je to ale velmi prosté. To kvůli Vám máme rádi svoji práci. Máme rádi svoje klienty. Máme rádi lidi. Záleží nám na tom, aby naši klienti prospívali, aby se jim dobře dařilo, aby byli šťastní a spokojení. Odměnou, které si vážíme, je to, že Vás můžeme doprovázet alespoň kousek na Vaší životní pouti. Naučíme se tím zase něco o životě a věříme, že vzájemné putování strávené mnohdy v nepohodlí, strádání a nedostatku z nás dělá o kousek lepší lidi. Taková setkání jsou vzájemnou příležitostí k růstu. A když se Vám díky naší spolupráci podaří nasměrovat svůj život k lepšímu, máme z toho radost.