PhDr. Mgr. Pavel Kozelka

Vzdělání:

 • Univezita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Psychologie, malý doktorát z klinické psychologie
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika pro střední a základní školy
 • Institut Dialog, absolutorium komplexního pětiletého psychoterapeutického výcviku v Gestaltpsychoterapii
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, zařazen do vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie
 • Univerzita Palackého v Olomouci, kurz Psycholog ve zdravotnictví, odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví

Praxe:

 • Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha (současnost)
 • Národní ústav duševního zdraví, Klecany
 • České vysoké učení technické, Praha

Odborné zkušenosti:

 • pracoval zejména na uzavřených odděleních všeobecné psychiatrie, a to jak akutní, tak následné péče, působil také na oddělení pro léčbu afektivních poruch a na oddělení pro vědu, výzkum a vzdělávání, v současnosti pracuje na oddělení pro nemocné se závislostí na návykových látkách
 • má zkušenosti s organickými duševními poruchami, duševními poruchami a poruchami chování způsobenými užíváním psychoaktivních látek, psychotickými, afektivními, neurotickými, stresovými a somatoformními poruchami, poruchami osobnosti a chování u dospělých, mentální retardací, dále též s otázkami duálních diagnóz, ochranných ústavních léčeb psychiatrických, protialkoholních, protitoxikomanických a sexuologických
 • působil jako výzkumný a vývojový pracovník v NUDZ v programu Aplikované neurovědy a zobrazení mozku se zaměřením na vizuální percepci a eyetracking; na ČVUT se zaobíral bezpečnostní problematikou, vývojem nových technologií a jejich aplikacemi v psychiatrii a personalistice; během PhD. Studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se zajímal o forenzní tématiku, studia ve 4. ročníku zanechal a nyní se plně věnuje praktické klinické práci s klienty v soukromé praxi a s pacienty v psychiatrické nemocnici
 • absolvoval různé kurzy v psychologických diagnostických metodách, statistice, psychoterapeutických postupech a krizové intervenci

 

O psychoterapii říká:

Každý člověk je vybaven seberegulačními mechanismy, které zajišťují, aby vše fungovalo jak má. Když se něco pokazí, máme tendenci to léčit neboli zatlačit to zpátky odkud to vylezlo, namísto abychom to brali jako indikátor – pozor, něco je špatně. Psycholog je tu od toho, aby klientovi pomohl pochopit příčinu problému, zpracovat emoce, nastavit a udržet úzdravné procesy. Jinými slovy pomoci klientovi, aby o sebe dobře pečoval, aby dosáhl harmonie, klidu a pohody. Potká-li člověk člověka v psychoterapii, bývá z toho obvykle společné putování plné námahy, strastí a bolesti, ale i dobrodružství, objevování a lidskosti.